• Fast FREE UK Deliver On orders over £25 Fast FREE UK Delivery On orders over £25
  • Fast FREE UK Deliver On orders over £25 Medical Grade Products All items sterile sealed
  • Discreet Delivery In Plain Packaging Discreet Delivery In Plain Packaging
  • Discreet Delivery In Plain Packaging 30 Day Money Back Guarantee Terms and conditions apply

Vrijwaring

Bijgewerkt op 22 september 2023

UKMEDI.CO.UK verleent u toegang tot https://ukmedi.co.uk (“de website”) en nodigt u uit om de hier aangeboden diensten te kopen.

Definities en sleutelbegrippen
Om de zaken in deze Disclaimer zo duidelijk mogelijk uit te leggen, worden deze termen, telkens wanneer naar een van deze termen wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:
-Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
-Bedrijf: wanneer dit beleid ‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ vermeldt, verwijst dit naar GG & BB Limited t/a UKMEDI.CO.UK, (3 Lansdowne Road, Norwich, NR6 6NF) die verantwoordelijk is voor uw gegevens onder deze Disclaimer.
-Service: verwijst naar de service die wordt geleverd door UKMEDI.CO.UK zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
-Website: de site van UKMEDI.CO.UK.", toegankelijk via deze URL: https://ukmedi.co.uk
-U: een persoon of entiteit die bij UKMEDI.CO.UK is geregistreerd om de Services te gebruiken.
Beperkte aansprakelijkheid
UKMEDI.CO.UK spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht kan de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid daarvan. Deze materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van UKMEDI.CO.UK.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website vermeld onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand.
UKMEDI.CO.UK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud op deze sites. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een ​​link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.
Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk een ander privacybeleid en andere voorwaarden hebben waarop wij geen invloed hebben. Zorg ervoor dat u het privacybeleid van deze sites en hun "Servicevoorwaarden" controleert voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Disclaimer voor fouten en weglatingen
UKMEDI.CO.UK is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid.
UKMEDI.CO.UK biedt geen garanties of garanties.
UKMEDI.CO.UK is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, vervolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. UKMEDI.CO.UK behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

Algemene disclaimer
De UKMEDI.CO.UK-service en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. UKMEDI.CO.UK is een distributeur en geen uitgever van de inhoud die door derden wordt geleverd; als zodanig oefent UKMEDI.CO.UK geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, dienst of koopwaar die wordt aangeboden via of toegankelijk is via de UKMEDI.CO.UK-service . Zonder het voorgaande te beperken, wijst UKMEDI.CO.UK specifiek alle garanties en verklaringen af ​​met betrekking tot inhoud die wordt verzonden op of in verband met de UKMEDI.CO.UK Service of op sites die als links op de UKMEDI.CO.UK Service kunnen verschijnen, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van, of anderszins in verband met, de UKMEDI.CO.UK Service, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door UKMEDI.CO.UK of een van haar dochterondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en dergelijke zal een garantie creëren. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert UKMEDI.CO.UK niet dat de UKMEDI.CO.UK-service ononderbroken, onbeschadigd, tijdig of foutvrij zal zijn.

Uw toestemming
We hebben onze Disclaimer bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met onze Disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Wijzigingen in onze disclaimer
Moeten we dit document bijwerken, aanpassen of wijzigen, zodat deze onze service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen? Tenzij anders vereist door de wet, zullen deze wijzigingen hier prominent worden geplaatst. Als u vervolgens de Dienst blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Disclaimer. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of een eventuele bijgewerkte Disclaimer, kunt u uw account verwijderen.

Neem contact met ons op
Indien u vragen heeft over deze Disclaimer, neem dan gerust contact met ons op.
-Via e-mail: support@ukmedi.co.uk
-Via telefoonnummer: 01603 336056
-Via deze link: https://ukmedi.co.uk/contact-us/
-Via dit adres: Lansdowne Road 3, Union Park, Norwich, NR6 6NF