• Fast FREE UK Deliver On orders over £25 Fast FREE UK Delivery On orders over £25
  • Fast FREE UK Deliver On orders over £25 Medical Grade Products All items sterile sealed
  • Discreet Delivery In Plain Packaging Discreet Delivery In Plain Packaging
  • Discreet Delivery In Plain Packaging 30 Day Money Back Guarantee Terms and conditions apply

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 22 september 2023


Algemene voorwaarden

Door toegang te krijgen tot en een bestelling te plaatsen bij UKMEDI.CO.UK, bevestigt u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de servicevoorwaarden die zijn opgenomen in de onderstaande Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website en op elke e-mail of ander type communicatie tussen u en UKMEDI.CO.UK.

Onder geen enkele omstandigheid is het team van UKMEDI.CO.UK aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit het gebruik, of het onvermogen om gebruik te maken van, de materialen op deze site, zelfs als het team van UKMEDI.CO.UK of een geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van materialen van deze site resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u de eventuele kosten daarvan voor uw rekening.

UKMEDI.CO.UK is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die kunnen optreden tijdens het gebruik van onze bronnen. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en het beleid voor het gebruik van hulpbronnen op elk moment te herzien.


Licentie

UKMEDI.CO.UK verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de website te downloaden, installeren en gebruiken, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen u en UKMEDI.CO.UK (in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als "UKMEDI.CO.UK", "ons", "wij" of "onze"), de aanbieder van de UKMEDI .CO.UK-website en de diensten die toegankelijk zijn vanaf de UKMEDI.CO.UK-website (waarnaar in deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk wordt verwezen als de "UKMEDI.CO.UK-service").

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de UKMEDI.CO.UK-service. In deze Algemene Voorwaarden verwijst ‘u’ zowel naar u als individu als naar de entiteit die u vertegenwoordigt. Als u een van deze Algemene Voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw account te annuleren of de toegang tot uw account zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren.


Betekenissen

Voor deze Algemene Voorwaarden:

-Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
-Bedrijf: wanneer dit beleid ‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ vermeldt, verwijst dit naar GG & BB Limited t/a UKMEDI.CO.UK, (3 Lansdowne Road, Norwich, NR6 6NF) die verantwoordelijk is voor uw gegevens onder deze Algemene voorwaarden.
-Land: waar UKMEDI.CO.UK of de eigenaren/oprichters van UKMEDI.CO.UK zijn gevestigd, in dit geval het Verenigd Koninkrijk
-Apparaat: elk apparaat met internetverbinding, zoals een telefoon, tablet, computer of een ander apparaat dat kan worden gebruikt om UKMEDI.CO.UK te bezoeken en de services te gebruiken.
-Service: verwijst naar de service die wordt geleverd door UKMEDI.CO.UK zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
-Service van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten u volgens ons interessant kunnen vinden.
-Website: de site van UKMEDI.CO.UK.", toegankelijk via deze URL: https://ukmedi.co.uk
-U: een persoon of entiteit die bij UKMEDI.CO.UK is geregistreerd om de Services te gebruiken.


Beperkingen

U stemt ermee in dit niet te doen, en u staat anderen niet toe om:

- De website in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren of het platform beschikbaar stellen aan derden.
- Elk deel van de website wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decoderen, reverse compileren of reverse-engineeren.
-Verwijder, wijzig of verberg elke eigendomskennisgeving (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) van UKMEDI.CO.UK of haar dochterondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de website.

Retour- en restitutiebeleid

Bedankt voor het winkelen bij UKMEDI.CO.UK. Wij waarderen het dat u graag de spullen koopt die wij bouwen. We willen er ook voor zorgen dat u een lonende ervaring heeft terwijl u onze producten verkent, evalueert en koopt.

Zoals bij elke winkelervaring zijn er algemene voorwaarden van toepassing op transacties bij UKMEDI.CO.UK. We zullen zo kort zijn als onze advocaten toestaan. Het belangrijkste om te onthouden is dat door een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen bij UKMEDI.CO.UK, u akkoord gaat met de voorwaarden en het privacybeleid van UKMEDI.CO.UK.".

Als u, om welke reden dan ook, niet volledig tevreden bent met een goed of dienst die wij leveren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zodat wij alle problemen die u ondervindt met ons product, kunnen bespreken.


Jouw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk "Suggesties") die u aan UKMEDI.CO.UK verstrekt met betrekking tot de website, blijven het enige en exclusieve eigendom van UKMEDI.CO.UK.

UKMEDI.CO.UK is vrij om de Suggesties voor welk doel dan ook en op welke manier dan ook te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of herdistribueren, zonder enige creditering of enige compensatie aan u.


Uw toestemming

We hebben onze Algemene voorwaarden bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.


Links naar andere websites

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door UKMEDI.CO.UK. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, onze Algemene Voorwaarden niet langer van kracht zijn. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.


Koekjes

UKMEDI.CO.UK gebruikt "Cookies" om de delen van onze website die u heeft bezocht te identificeren. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit, zoals video's, niet beschikbaar is of dat u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder heeft ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies echter uitschakelt, heeft u mogelijk geen of geen correcte toegang tot de functionaliteiten op onze website. Wij plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.


Wijzigingen in onze algemene voorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat u (permanent of tijdelijk) kunt stoppen met het leveren van de Service (of enige functies binnen de Service) aan u of aan gebruikers in het algemeen, geheel naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Dienst. U hoeft niet specifiek op de hoogte te stellen wanneer u stopt met het gebruik van de Service. U erkent en gaat ermee akkoord dat als de toegang tot uw account wordt uitgeschakeld, u mogelijk geen toegang meer heeft tot de Service, uw accountgegevens of bestanden of ander materiaal in uw account.

Als we besluiten onze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en/of de wijzigingsdatum van de Algemene Voorwaarden hieronder bijwerken.


Wijzigingen aan onze website

UKMEDI.CO.UK behoudt zich het recht voor om de website of enige dienst waarmee deze verbonden is, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.


Updates van onze website

UKMEDI.CO.UK kan van tijd tot tijd verbeteringen of verbeteringen aanbrengen aan de functies/functionaliteit van de website, waaronder mogelijk patches, bugfixes, updates, upgrades en andere aanpassingen ("Updates").

Updates kunnen bepaalde kenmerken en/of functionaliteiten van de website wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat UKMEDI.CO.UK geen verplichting heeft om (i) Updates te verstrekken, of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de website aan u te blijven aanbieden of mogelijk te maken.

U gaat er verder mee akkoord dat alle Updates (i) geacht worden een integraal onderdeel van de website te vormen, en (ii) onderworpen zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.


Diensten van derden

We kunnen inhoud van derden (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productdiensten) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links aanbieden naar websites of diensten van derden ("Diensten van derden").

U erkent en gaat ermee akkoord dat UKMEDI.CO.UK niet verantwoordelijk is voor diensten van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. UKMEDI.CO.UK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover u of een andere persoon of entiteit voor diensten van derden.

Diensten van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.


Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of UKMEDI.CO.UK wordt beëindigd.

UKMEDI.CO.UK kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van UKMEDI.CO.UK, in het geval u niet voldoet aan enige bepaling van deze Overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de website en alle kopieën daarvan van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet u al het gebruik van de website staken en alle kopieën van de website van uw computer verwijderen.
Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van UKMEDI.CO.UK op grond van de wet of in billijkheid in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder de huidige Overeenkomst.


Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Als u een auteursrechthebbende of een vertegenwoordiger van een dergelijke eigenaar bent en van mening bent dat enig materiaal op onze website een inbreuk op uw auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op en vermeld de volgende informatie: (a) een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die daartoe bevoegd is namens hem optreden; (b) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt; (c) uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mail; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan ​​door de auteursrechteigenaren; en (e) de verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en dat u, op straffe van meineed, bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.


Vrijwaring

U gaat ermee akkoord UKMEDI.CO.UK en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van of voortvloeiend uit van uw: (a) gebruik van de website; (b) overtreding van deze Overeenkomst of enige wet- of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde partij.


Geen garanties

De website wordt u aangeboden "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst UKMEDI.CO.UK, namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met met betrekking tot de website, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande biedt UKMEDI.CO.UK geen garantie of toezegging, en geeft geen enkele verklaring dat de website aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, systemen of diensten , zonder onderbreking werken, voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven noch UKMEDI.CO.UK, noch enige aanbieder van UKMEDI.CO.UK enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de website, of de informatie, inhoud , en de materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de website ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de website wordt verstrekt; of (iv) dat de website, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens UKMEDI.CO.UK vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.


Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van UKMEDI.CO.UK en al haar leveranciers onder enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de website heeft betaald. .

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal UKMEDI.CO.UK of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, voor verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsstagnatie, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, gebruikte software van derden en/of gebruikte hardware van derden met de website, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs als UKMEDI.CO.UK of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige staten/rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.


Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid en alle andere juridische mededelingen gepubliceerd door UKMEDI.CO.UK over de Diensten, vormt de volledige overeenkomst tussen u en UKMEDI.CO.UK met betrekking tot de Diensten. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Geen enkele afstandsverklaring van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het onvermogen van UKMEDI.CO.UK om enig recht of enige bepaling onder deze Overeenkomst te doen gelden, vormt geen afstandsverklaring. van een dergelijk recht of voorziening. U EN UKMEDI.CO.UK GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE DIENSTEN BINNEN EEN (1) JAAR MOET BEGINNEN NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT UITGESLOTEN.


Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van elke volgende inbreuk.

Geen enkel verzuim om enig recht of enige bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen, en geen vertraging in de uitoefening, door een van beide partijen, geldt als een afstand van dat recht of die bevoegdheid. Evenmin zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst de verdere uitoefening van dat of enig ander hierin verleend recht uitsluiten. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en eventuele toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.


Wijzigingen in deze Overeenkomst

UKMEDI.CO.UK behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij u hiervan ten minste 30 dagen op de hoogte stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.
Door onze website te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om UKMEDI.CO.UK te gebruiken.


Volledige overeenkomst

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en UKMEDI.CO.UK met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en UKMEDI.CO.UK.
Mogelijk zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van UKMEDI.CO.UK gebruikt of koopt, die UKMEDI.CO.UK u zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.


Updates van onze voorwaarden

We kunnen onze Service en ons beleid wijzigen, en het kan zijn dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen, zodat deze onze Service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en u de gelegenheid geven deze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of eventuele bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account verwijderen.


Intellectueel eigendom

De website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en indeling daarvan) zijn eigendom van UKMEDI.CO.UK, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Britse en internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten. Het materiaal mag op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van UKMEDI.CO.UK, tenzij en behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal is verboden.


Overeenkomst tot arbitrage

Deze sectie is van toepassing op elk geschil, BEHALVE DAT HET GEEN GESCHIL BEVAT MET BETREKKING TOT CLAIMS VOOR DIENSTVERLENING OF BILLIJKE VERHAAL MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN UW INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN OF VAN UKMEDI.CO.UK. De term "geschil" betekent elk geschil, actie of andere controverse tussen u en UKMEDI.CO.UK met betrekking tot de Diensten of deze overeenkomst, hetzij op basis van contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut, regelgeving, verordening of enige andere juridische of billijke basis. . Aan ‘geschil’ zal de breedst mogelijke betekenis worden gegeven die wettelijk is toegestaan.


Kennisgeving van geschil

In het geval van een geschil moet u of UKMEDI.CO.UK de ander een kennisgeving van geschil geven, dit is een schriftelijke verklaring waarin de naam, het adres en de contactgegevens staan ​​vermeld van de partij die deze verstrekt, en de feiten die aanleiding geven tot het geschil. het geschil en de gevraagde voorziening. U moet elke kennisgeving van geschil per e-mail sturen naar: support@ukmedi.co.uk. UKMEDI.CO.UK zal elke kennisgeving van geschil per post naar uw adres sturen als wij dit hebben, of anderszins naar uw e-mailadres. U en UKMEDI.CO.UK zullen proberen elk geschil via informele onderhandelingen op te lossen binnen zestig (60) dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van geschil is verzonden. Na zestig (60) dagen kunnen u of UKMEDI.CO.UK een arbitrageprocedure starten.


Bindend besluit

Als u en UKMEDI.CO.UK een geschil niet via informele onderhandelingen oplossen, zullen alle andere pogingen om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd via bindende arbitrage zoals beschreven in deze sectie. U doet afstand van het recht om alle geschillen voor een rechter of jury te procederen (of eraan deel te nemen als partij of groepslid). Het geschil zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke partij kan een voorlopige voorziening of voorlopige voorziening verzoeken bij een bevoegde rechtbank, indien nodig om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Alle juridische, boekhoudkundige en andere kosten, vergoedingen en uitgaven die door de winnende partij worden gemaakt, worden gedragen door de niet-winnende partij.


Inzendingen en privacy

In het geval dat u ideeën, creatieve suggesties, ontwerpen, foto's, informatie, advertenties, gegevens of voorstellen indient of plaatst, inclusief ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, diensten, functies, technologieën of promoties, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat dergelijke inzendingen automatisch worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten en worden het exclusieve eigendom van UKMEDI.CO.UK zonder enige compensatie of krediet aan u. UKMEDI.CO.UK en haar dochterondernemingen hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke inzendingen of berichten en mogen de ideeën in dergelijke inzendingen of berichten voor alle doeleinden en op elk medium voor altijd gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie, en marketing van producten en diensten met behulp van dergelijke ideeën.


Promoties

UKMEDI.CO.UK kan van tijd tot tijd wedstrijden, promoties, sweepstakes of andere activiteiten (“Promoties”) omvatten waarbij u materiaal of informatie over uzelf moet indienen. Houd er rekening mee dat voor alle promoties mogelijk afzonderlijke regels gelden die bepaalde deelnamevereisten kunnen bevatten, zoals beperkingen met betrekking tot leeftijd en geografische locatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle promotieregels te lezen om te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt voor deelname. Als u deelneemt aan een promotie, gaat u ermee akkoord dat u zich aan alle promotieregels zult houden.

Op de aankoop van goederen of diensten op of via de Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Door deze verwijzing worden deze voorwaarden onderdeel van deze Overeenkomst.


Typografische fouten

In het geval dat een product en/of dienst vanwege een typografische fout tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt vermeld, hebben wij het recht om bestellingen voor het product en/of de dienst tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Wij hebben het recht om een ​​dergelijke bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en van uw creditcard is afgeschreven. Als de aankoop al in rekening is gebracht op uw creditcard en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen wij onmiddellijk een creditering op uw creditcardrekening of andere betaalrekening uitvoeren voor het bedrag van de afschrijving.


Gemengd

Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of een deel van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Elke afstandsverklaring van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal alleen van kracht zijn indien schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van UKMEDI.CO.UK. UKMEDI.CO.UK heeft recht op een voorlopige voorziening of andere billijke schadeloosstelling (zonder de verplichting om een ​​borgstelling te plaatsen) in het geval van een inbreuk of een anticiperende inbreuk door u. UKMEDI.CO.UK exploiteert en controleert de UKMEDI.CO.UK-service vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk. De Dienst is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanuit andere locaties toegang te krijgen tot de UKMEDI.CO.UK-service dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden (die het privacybeleid van UKMEDI.CO.UK omvatten en integreren) bevatten de volledige afspraak en vervangen alle eerdere afspraken tussen u en UKMEDI.CO.UK met betrekking tot het onderwerp ervan, en kunnen niet door u worden gewijzigd of aangepast. . De sectiekoppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen enkele juridische betekenis.

 

Betalingen

Wij accepteren Visa, Mastercard, American Express, PayPal


Vrijwaring

UKMEDI.CO.UK is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid.

UKMEDI.CO.UK biedt geen garanties of garanties.

UKMEDI.CO.UK is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, vervolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. UKMEDI.CO.UK behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

De UKMEDI.CO.UK-service en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. UKMEDI.CO.UK is een distributeur en geen uitgever van de inhoud die door derden wordt geleverd; als zodanig oefent UKMEDI.CO.UK geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, dienst of koopwaar die wordt aangeboden via of toegankelijk is via de UKMEDI.CO.UK-service . Zonder het voorgaande te beperken, wijst UKMEDI.CO.UK specifiek alle garanties en verklaringen af ​​met betrekking tot inhoud die wordt verzonden op of in verband met de UKMEDI.CO.UK Service of op sites die als links op de UKMEDI.CO.UK Service kunnen verschijnen, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van, of anderszins in verband met, de UKMEDI.CO.UK Service, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door UKMEDI.CO.UK of een van haar dochterondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en dergelijke zal een garantie creëren. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert UKMEDI.CO.UK niet dat de UKMEDI.CO.UK-service ononderbroken, onbeschadigd, tijdig of foutvrij zal zijn.


Neem contact met ons op

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft.

-Via e-mail: support@ukmedi.co.uk
-Via telefoonnummer: 01603 336056
-Via deze link: https://ukmedi.co.uk/contact-us/
-Via dit adres: 3 Lansdowne Road, Norwich, NR6 6NF